DUÁLNE VZDELÁVANIE

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka.

Ďalším dôležitým aspektom systému duálneho vzdelávania je aj vzťah medzi zamestnávateľom a školou. uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka. Za celé praktické vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou.

Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa. Za pracovisko praktického vyučovania sa považuje organizačná súčasť zamestnávateľa alebo iný priestor, ku ktorému má zamestnávateľ vlastnícke právo alebo užívacie právo a ak mu bolo zároveň vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len osvedčenie).

Osvedčenie vydáva na základe žiadosti zamestnávateľa príslušná stavovská alebo profesijná organizácia s vecnou pôsobnosťou k odboru štúdia, v ktorom uskutočňuje zamestnávateľ praktické vyučovanie.


  

Príprava budúcich odborníkov

Duálne vzdelávanie

Spoločnosť SÚDST, s.r.o. je zapojená do systému duálneho vzdelávania - vychovávame si budúcich odborníkov už počas ich štúdia na strednej odbornej škole.
moderný

AUTOSERVIS

profesionálne meranie

divízia TEST

Naše služby v SÚDST, s.r.o. v Žiline poskytujeme kvalitne , odborne a za férové ceny.
Kvalitný servis

Kvalitný servis

Poskytujeme komplexné servisné služby, realizujeme opravy všetkých značiek, špecializujeme sa hlavne na vozidlá značky Suzuki
Príjemné  ceny

Príjemné ceny

Moderné služby servisu poskytujeme vo vlastnej mechanickej dielni, klampiarni, lakovni a umyvárke, preto máme príjemné ceny
Odborné meranie

Odborné meranie

Realizujeme certifikované merania spotreby paliva vozidiel a zariadení a overovanie typov vozidiel, systémov a komponentov

Máte otázku? Zavolajte nám !

Zavolajte nám a poradíme Vám ako vyriešime Váš problém s vozidlom

 

Adresa


SÚDST, s. r. o.
Kvačalova 782/11
010 04 Žilina

 

 

Fakturačné údaje


IČO: 36 392 405
DIČ: 2020104724
IČ DPH: SK2020104724

 

 

Otváracia doba


Po - Pi: 07:00 - 15:30
Sobota: zatvorené
Nedeľa: zatvorené

 

 

Kontakty


Autoservis: +421 903 509 055
Test: +421 903 826 230
E-mail: sudst@sudst.sk