SUDST - viac ako len autoservis

 A-Auto s.r.o Váš predajca vozidiel Suzuki - náš partner

V našom autoservise úzko spolupracujeme s predajcom vozidiel Suzuki - spoločnosťou A-Auto s.r.o. Vykonávame pre nich množstvo špecializovaných pred predajných ale aj následných po predajných servisných úkonov. Vzhľadom na dlhoročné partnerstvo sú práce vykonávané v najvyššej kvalite ku plnej spokojnosti našich zákazníkov. Viac o vozidlách Suzuki nájdete na stránke predajcu:

www.aauto.sk