SUDST - viac ako len autoservis

Špeciálne služby pre našich zákazníkov

  • Bezplatný odvoz zákazníkov v čase opravy ich vozidla
  • Špeciálne úpravy vozidiel na pretekárske účely, tunnig vozidiel
  • Príprava vozidle na STK ako aj zabezpečenie jej vykonania


  • Úzka spolupráca s divíziou Test - práce v oblasti skúšobníctva a certifikácie