SUDST - viac ako len autoservis

Certifikačný orgán certifikujúci výrobky

Činnosti sekcie:

Posudzovanie zhody

 

  • Posudzovanie zhody - podľa EÚ smerníc a podľa zákona č.264/1999 Z. z.o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu certifikácie a skúšania.
  • Certifikačný orgán certifikujúci výrobky - vykonáva certifikáciu strojových zariadení, rebríkov a iných neurčených výrobkov.