SUDST - viac ako len autoservis

Preteky

Naša spoločnosť sa zúčastňuje na pretekoch do vrchu na špeciálne upravovanom vozidle Suzuki Swift ktoré upravoval náš autoservis. Preteká na ňom vedúci servisu a zároveň spolumajiteľ spoločnosti Ing. Marián Gróf. Dosiahnuté umiestnenie len podčiarkuje kvalitu prác vykonaných na tomto vozidle. 

Viac informácií nájdete aj na stránke www.mariangrof.eu